Kategoriarkiv: Tekst

Veien til profesjonelle oversettelser

Når en tekst skal oversettes til et annet språk, er det viktig å finne en profesjonell oversetter eller translatør. Uprofesjonelle oversettelser virker nemlig tilbake på virksomheten, som raskt kan virke uprofesjonell og upålitelig.

Men det er ikke enkelt å finne en oversetter som leverer profesjonelle oversettelser hver gang – spesielt hvis man har bruk for oversettelser til flere forskjellige språk. Derfor kan det være en fordel å kontakte et byrå som har et nettverk av ulike oversettere og translatører.

Denne type byråer stiller som oftest en lang rekke strenge krav til oversetterne de bruker til å oversette for byråets kunder. På den måten slipper man selv å måtte foreta den første grovsorteringen.

Oversettelser med mening

En god oversettelse er mer enn bare en oversettelse. Etter at Google Translate og andre online oversettelsesprogram har vunnet innpass mange steder, har det blitt klart for de fleste at en maskinoversettelse aldri vil være bra nok til profesjonelt bruk. Til det har hvert enkelt språk rett og slett for mange nyanser.

En god oversettelse er nemlig ikke bare korrekt oversatt ord for ord. Den oversetter også meningen og selve tonen i teksten, slik at også stemningen og betydningen beholdes i størst mulig grad.

Denne oppgaven kan være vanskelig, og mestres i utgangspunktet best av tospråklige og utdannete translatører som gjennom flere år har spesialisert seg på nettopp dette. Det hender selvfølgelig at naturlige språktalenter kan oppnå samme kvalitet uten å ha translatørutdannelse, men det hører absolutt til sjeldenhetene.

Nøkkelordet er tillit

Når man trenger oversettelser, er det viktig at man finner en oversetter man kan stole på. Når man ikke selv kjenner språket det skal oversettes til, er det vanskelig selv å kontrollere kvaliteten på det utførte arbeidet.

Her er det igjen lettere å arbeide med et byrå. Et profesjonelt oversettelsesbyrå vil neppe sette sitt gode navn og rykte på spill ved å levere en middelmådig eller dårlig oversettelse. Derfor er du som kunde bedre sikret hvis du velger et byrå som setter krav til sine leverandører.
Kvaliteten på oversettelsen er faktisk ganske avgjørende – nærmest uansett i hvilken sammenheng teksten skal brukes. En god oversettelse kan bidra til at man selger mer og får nye kunder, mens en dårlig oversettelse kan ha stikk motsatt effekt. Det er selvfølgelig en forutsetning at utgangspunktet, den teksten det oversettes fra, er velskrevet og gjennomtenkt ned til minste detalj. Bare med et godt utgangspunkt er det mulig å få en god oversettelse.